x

Kortemark

Thursday 20 June

bewolkt - 18°C - 13 km/u

Reserveer een terrein
X
Logo
 • Tennisclub
 • Reservatie terreinen
 • Kalender
 • Contact
 • Padelladder
 • Huishoudelijk reglement  Algemeen

  • T.C. Kortemark is een officiële V.Z.W. (statuten verschenen in het staatsblad) en aangesloten bij de V.T.V.. De accomodatie bevindt zich te Kortemark in de Torhoutstraat 59a.
  • De installaties en accomodatie van T.C. Kortemark is uitsluitend voorbehouden voor spelers en clubleden in orde met de betaling van hun lidgeld. Het tonen van de lidkaart kan ten alle tijden door alle leden worden gevraagd.
  • Het tennisbestuur kan leden weigeren of een lidmaatschap annuleren om disciplinaire redenen.
  • Roken is ten strengste verboden in de gebouwen en op de tennisterreinen van T.C. Kortemark.
  • Indoorterreinen mogen enkel betreed worden door spelers, coaches/trainers en officials. Supporters moeten plaatsnemen in de bar.
  • De spelers dienen aangepaste tenniskledij te dragen en er worden alleen tennispantoffels met vlakke zolen toegelaten. Het dragen van pantoffels met uitspringende hak of gewone schoenen is verboden op de tennisterreinen.
  • In de barruimten (zomerbar/winterbar) moeten tenniszakken op de voorziene plaats gezet worden en zeker niet op de tafels.
  • Na het gebruik van de douches moet de verwarming in de kleedkamers door de laatste gebruiker steeds uitgedaan worden.
  • Verboden zijn al de handelingen en gedragingen, welke in strijd zijn met de goede orde, zoals:

   1. Hinderlijk en onbehoorlijk optreden.
   2. Het beklimmen van de omheining.
   3. Het verontreinigen van de banen en het omliggend terrein.
   4. Blikken en drankflessen achterlaten op de bank.
   5. Elke gedraging waardoor schade kan onstaan aan eigendom van de club.

  Reservaties voor leden

  • De outdoorterreinen zijn open vanaf 1 april tot 30 september.
  • Voor reservaties: zie Reservaties op de vtv-website www.vtv.be.  Een paswoord wordt verkregen na betaling van lidmaatschap en toevoeging aan het Kortemarkse reservatiesysteem.
  • De tennnisterreinen kunnen gereserveerd zijn voor andere activiteiten dan recreatief tennis zoals lessen/trainingen, reservaties van gasten of niet-leden, interclub, clubtornooi, Open Artex of Altez tornooi, …
  • Leden of niet-leden die wensen tennislessen te geven op de terreinen van T.C. Kortemark dienen steeds toelating te vragen aan de Kortemarkse tennisschool in naam van Dirk Mergaert.
  • De beheerraad is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal en schade aan persoonlijke bezittingen in de bar, kleedkamers of op de terreinen.
  • De beheerraad kan bijzondere schikkingen treffen voor het reserveren tijdens tornooien, interclub of andere activiteiten.
  • Tijdens het outdoorseizoen kunnen indoorterreinen gereserveerd worden mits 2,00 € te betalen per speler/speelster en per uur dit enkel tijdens de openingsuren van de bar. De betaling dient te gebeuren voor aanvang. Buiten de openingsuren van de bar dient er een jeton gebruikt te worden.
  • In de winter moet steeds gespeeld worden met verlichting.  Spelen in de duister zonder lichten staat gelijk aan onbetaald gebruik maken van de accommodatie = Fraude.

  Reservatie niet-leden

  • Niet-leden kunnen nooit reserveren via internet.
  • Deze regeling is ook voor leden die spelen met een niet-lid.
  • Men kan enkel via de barman of bestuur deze reservatie maken, max. 1 dag voordien, tijdens de openingsuren van de bar (vanaf 18u30). Men dient onmiddellijk te betalen.
  • Bij overtreding van dit reglement zal het dubbele bedrag aangerekend worden.
  • Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus op eigen risico. De beheerraad is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. De betaling is enkel een vergoeding voor de huur van het terrein.

  Prijzen per veld: Spelen met een niet-lid: € 5/uur
  Niet-leden: € 14/uur
  Groepsreserveringen overeen te komen met de beheerraad.

  Uitbating van clubhuis en bar

  • Het clubhuis en de bar zijn een ontmoetingsplaats voor leden en hun familie of genodigden.
  • De bar wordt uitgebaat ten voordele van de V.Z.W. T.C. Kortemark en is het hele jaar geopend vanaf 18u tijdens week. Afhankelijk van het seizoen is de bar ook in het weekend geopend in de voormiddag, namiddag en avond.
  • Consumpties dienen contant betaald te worden.
  • Laat uw tennistas en andere bezittingen niet rondslingeren.
  • De barman/vrouw is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en heeft de bevoegdheid ieder persoon te weigeren of verwijderen die zich niet gedraagt volgens de wellevendheid en morele normen.
  • Barpersoneel bestaat uit vrijwilligers of zelfstandigen. De toegepaste vergoedingen voor de vrijwilligers zijn conform de “vergoeding in de sport” en de barman/vrouw is zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de limieten conform de wet.
  • Als in de interclubperiode eten aangeboden wordt dan is het in onze tennisclub de wens dat iedereen zijn tafel afruimt na het eten.

  Slotbepalingen

  • Leden zijn via het lidmaatschap verplicht zich te houden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en beslissingen van het bestuur.
  • Het past elk lid deze reglementering niet alleen strikt toe te passen, maar ook de gebruikelijke fair-play te laten gelden, zodat ieder lid krijgt wat het rechtmatig toekomt. Wij zijn ervan overtuigd dat door het naleven van het reglement wrijvingen en klachten in aanzienlijke mate worden vermeden.
  • De leden worden verzocht inbreuken op het reglement mede te delen aan een lid van de beheerraad die deze klachten zal onderzoeken. Tegen de overtreder kan de raad van bestuur sancties treffen, gaande van waarschuwing(en) tot schorsing en uitsluiting.

  Sponsors